Velkommen til Fyns hestefysioterapi og -osteopati

På denne hjemmeside kan du finde viden om, hvad en hestefysioterapeut og –osteopat kan tilbyde, hvornår behandlingen er indikeret samt få god vejledning til blandt andet udstyr og øvelser til din hest.

Du kan derved få ny viden og inspiration til at forbedre din hests fysiske formåen. God læselyst.


 

En behandling i form af fysioterapi og osteopati til heste ligner på mange områder behandlingen til mennesker. Hesten kan på samme måde få smerter i bevægeapparatet, skader eller andre problematikker, som vi kender det fra os selv. Hestefysioterapi og –osteopati kan anvendes såvel forebyggende, ved funktionelle og biomekaniske problemer samt som supplement til behandling af en diagnosticeret skade.


Som ejer eller rytter er det dit ansvar at tage hestens problemer og symptomer alvorligt, da den kun gennem sin krop og adfærd kan fortælle dig, om alt er, som det skal være.


En vigtig del af hestefysioterapeutens arbejdsområde er at undersøge hele hestens bevægeapparat, analysere bevægemønstre, behandle skader og funktionelle problemer samt forebygge nye skader i at opstå ved at genskabe balance i hestens krop. Ofte kompenserer hesten for et funktionelt problem og derved overbelaster den et andet sted i kroppen, som på sigt kan udvikle sig til alvorlige skader, hvis ikke det bliver behandlet i tide. Det er derfor af væsentlig betydning, at hesten får den rette hjælp på det rette tidspunkt, og her har hestefysioterapi og –osteopati sin berettigelse med en helhedsorienteret tilgang. Ydermere er det hestefysioterapeutens opgave at vurdere videre behandling og/eller træningsterapi - i mange tilfælde i samarbejde med den behandlende dyrlæge, smed, massør, træner eller hestetandplejer.

Fyns Hestefys har til formål at

• forbedre den fysiske funktion hos heste uanset alder, uddannelsesniveau, race og træningsbrug.

• udbrede kendskabet i hestebranchen til hestefysioterapi og –osteopati som behandlingsform

• tilbyde en tværfaglig sundhedsfremmende og skadesforebyggende indsats med henblik på at optimere hestens velfærd og præstationsevne.