Behandlingen

En konsultation tager cirka en time. Hesten skal ved behandlingen være ren og tør, og der skal være mulighed for at stå i en stald med god plads omkring hesten. Jeg starter med at se hesten i stilstand og får oplysninger om hestens helbred og eventuelle problemer.

Det er derfor vigtigt, at ejeren eller rytteren er til stede under den første behandling for at få så mange oplysninger om hesten som muligt. Herefter ser jeg hesten i funktion for at vurdere og analysere ubalancer i bevægeapparatet. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at se hesten i longe eller under rytter.


Dernæst palperer jeg hele hesten igennem for at mærke muskler, sener og led, finde eventuelle spændinger, smerter, ømhed eller andre abnormaliteter. Det er vigtigt at undersøge hele hesten. En låsning ét sted kan betyde, at hesten kompenserer et andet sted. Som hestefysioterapeut og -osteopat er det af stor betydning at finde den smertegivende struktur. Herved er det muligt at behandle årsagen til hestens problemer og ikke kun symptombehandle. De kliniske fund sammenholdes med historikken – dét som ejeren/rytteren kan fortælle om hesten- og jeg vurderer hvilken behandling, der skal iværksættes.

Hesten skal altid have fri dagen efter en behandling. Typisk vil hesten have behov for 2-3 behandlinger. Mellem første og anden behandling går der typisk 3 uger. Det vurderes efter anden behandling, om hesten har behov for endnu en behandling og i så fald hvornår denne skal ligge. Ofte får ejeren nogle specifikke øvelser, som skal udføres under behandlingsforløbet.

 

LASER

Laser terapi er et godt supplement at anvende i kombination med hestefysioterapi og –osteopati. En laser udsender et stærkt koncentreret lys med en bestemt bølgelængde, som påvirker cellerne i kroppen. Der er lavet flere videnskabelige artikler om laserens effekt, der viser en signifikant virkning på skader i led, ledbånd, nerver, muskler og hud.

Laseren er et yderst effektivt redskab i behandlingen af akupunktur- og triggerpunkter hos hesten. Der er en positiv effekt på flere forskellige lidelser heriblandt seneskader, ligamentskader, smerter og betændelses-tilstande.
Helingsprocessen i et skadet væv fremskyndes ved korrekt anvendelse af laserterapi. Laseren kan påvirke det lokale immunforsvar, forbedre cirkulationen i blod- og lymfesystemet, fremme stofskiftet i cellerne og medvirke til udskillelse af endorfiner og prostaglandiner.

Hesten reagerer ofte kraftigere og med god effekt på behandlingen med laser.


 

MAGNETFELT

Behandling med magnetfelt øger aktiviteten i cellerne hos hesten. Det magnetiske felt, der dannes mellem de to magnetplader, øger transporten af stoffer over hestens cellemembraner. Det bevirker, at helingen fremskyndes i et skadet væv.

Magnetfelt er indikeret ved smerter, hævelser og muskelspændinger. Behandlingen er et godt supplement til hestefysioterapi og –osteopati.