Hvad er hestefysioterapi og -osteopati?

Der findes et utal af forskellige behandlingsmetoder og mindst ligeså mange behandlere, og ofte er det svært at finde ud af, hvad hesten har brug for. Nedenstående kan give dig en idé om, hvad en hestefysioterapeut og -osteopat kan.

Hvad kan en hestefysioterapeut?

En veluddannet hestefysioterapeut skal først og fremmest have taget en uddannelse til humanfysioterapeut. En uddannelse som viser, at man har gennemgået og bestået en middellang uddannelse på et højt fagligt niveau. Baggrunden for fysioterapi tager udgangspunkt i evidensbaseret viden og forskning.


Uddannelsen til hestefysioterapeut kan tages forskellige steder i verden - herunder Danmark. Som hestefysioterapeut skal man kunne lave en komplet undersøgelse, en vurdering og behandling af hestens muskuloskeletale forhold. Hestefysioterapeuten kombinerer sin viden om hestens anatomi og fysiologi til at analysere hestens bevægelser og derved identificere potentielle problemer.

Som hestefysioterapeut er man vant til at bruge sine hænder til at opdage og vurdere bløddelslæsioner og led-restriktioner, som kan være årsag til haltheder eller dårlige præstationer. Ydermere er hestefysioterapeuten i stand til at vejlede i træning, genoptræning og rehabilitering.


Gennem uddannelsen til fysioterapeut og hestefysioterapeut udvikler man en række forskellige behandlings-teknikker, som kan anvendes afhængig af skaden. Det kan være mobiliserende øvelser, stræk, massage, el-terapi og meget andet. Hestefysioterapeuten vil med sin faglige viden og praktiske kundskaber kunne hjælpe din hest til at være i bedst mulig fysisk form og få den til at præstere sit bedste.


Hvad kan en hesteosteopat?

Den grundlæggende filosofi inden for osteopatien er, at væv, der har en tilstrækkelig blodtilførsel, intakt nerve-forsyning og et velfungerende lymfesystem, vil være sundt væv. Hvis ikke det er tilfældet, vil sygdom og dårligt helbred opstå.

Osteopatien bygger på en viden om anatomi, fysiologi og patalogi. En osteopat behandler ud fra det synspunkt, at kroppen fungerer som en helhed. Hvordan kroppens strukturer ser ud, hænger sammen med, hvordan kroppen fungerer, og hvordan man får kroppen til at hele sig selv igen.

Vi kender det fra os selv. Har vi f.eks. forstuvet en ankel, kan vi opleve at få ondt andre steder i kroppen pga. vores kompensationer. Kroppen består altså ikke af en masse små dele, men fungerer som en helhed, og derfor er det vigtigt at undersøge hele kroppen.

Osteopaten bruger fysiske teknikker for at fjerne spændinger, låsninger eller blokeringer i kroppen med henblik på at normalisere kroppens strukturer og derved kroppens funktioner. Hestens egne reflekser bruges ofte til at løsne mange låsninger. På den måde minimerer man risikoen for at komme ud over et leds motoriske barriere.

Osteopaten har en højt udviklet følesans, som anvendes til at identificere problemområder på kroppen. De bruger blide stræk- og mobiliseringsteknikker og manipulerer leddene for at skabe de bedste betingelser for en sund helingsproces.Man kan kalde det en blid form for kiropraktik. Når leddene manipuleres, kan det nogle gange give en "knæk lyd". En lyd som opstår, fordi der skabes et tryk i ledvæsken, der omgiver leddet. Ledvæske findes omkring alle led. Når de to ledflader i leddet manipuleres, falder trykket i ledvæsken. Der dannes et gashulrum, som har en membran. Det er denne membran, der kan give et smæld. Ofte tror hesteejere fejlagtigt, at jo højere ”knæk-lyd”, jo mere har hesten været låst. Det er ikke tilfældet.

I 1970erne begyndte man at overføre de osteopatiske teknikker og grundprincipper fra mennesker til at behandle heste med god effekt på mange symptomer hos hesten.